Bike fitting.Quina és la realitat ?

  Últimament i ajudat encara més, per l’augment de la demanda de noves bicicletes, es veu una demanda de nous estudis biomecànics o bike fitting.   Però que és un estudi biomecànic o ara anomenat bike fitting ? El podem definir com "una harmonització entre el ciclista i la bicicleta, en funció dels seus objectius, [...]