El mètode Mézières

El Mètode Mézières és una tècnica de fisioteràpia creada i elaborada des de 1947 per la fisioterapeuta francesa Françoise Mézières. Aquesta teràpia tracta al pacient de forma individual i dins d’una visió global de la mecànica corporal. L’objectiu d’aquest mètode serà la reeducació postural, és a dir,  millorar la postura corporal i alleujar el dolor mitjançant un reequilibri de les cadenes musculars i articulars, basant-se en exercicis d’estiraments actius globals.

El tractament

Comença amb una valoració exhaustiva del pacient i la seva patologia, incloent una entrevista i un detallat examen físic de les cadenes musculars i la seva postura global per poder marcar-se uns objectius concrets i individuals per a cada pacient. Per tractar el desequilibri de les cadenes musculars, F. Mézières proposa un conjunt de postures actives realitzades sota un control respiratori específic. El fisioterapeuta ajuda, guia i controla el treball del pacient mentre aquest realitza la postura. Per tant, en aquest tipus de treball global és indispensable la presència del fisioterapeuta.

Les tècniques

S’empren igualment altres tècniques de fisioteràpia, sempre des d’un enfocament global com el massatge o la eutonía i propiocepció. Aquestes dues últimes són part fonamental del tractament ja que ajudaran a crear nous esquemes posturals i de moviment en l’escorça cerebral, i així aconseguir que els canvis produïts durant el tractament perdurin en el temps.

El servei

Amb aquesta tècnica puc tractar tot tipus de patologies derivades de les males postures, així com un treball específic del gest tant esportiu com funcional. El mal d’esquena, les alteracions de la postura o un mal funcionament del sistema múscul-esquelètic, necessita d’una anàlisi global i d’un tractament personalitzat.

Acreditat per l’ “Asociación Mezierista Iberoamericana de Fisioterapia”